Thema’s en Aartsengelen

Aartsengelen kunnen mensen hulp bieden bij hun levens.
Als we dat willen dan kunnen we de Engelen om hulp vragen;
niet om hulp vagen is ook een geldige keuze die gerespecteerd zal worden..
Het is voor mensen belangrijk om te weten waarbij Aartsengelen kunnen helpen.
Dan kunnen we om de hulp en ondersteuning vragen die ons geboden kan worden.
Als je wilt weten welke Aartsengel kan helpen bij welk probleem/thema
dan kun je in deze lijst kijken welke Aartsengel bij het thema kan helpen.
Dan kun je de tekst lezen van de Aartsengel door in de rechter site bar op zijn naam te klikken.

Navolgend een overzicht van veel voorkomende thema’s op alfabetische volgorde waarbij Aartsengelen kunnen helpen.
Thema:                                                Helpende Aartsengel:

Aanpassen.                                             Aartsengel Metatron
Acceptatie.                                              Aartsengel Metatron
Actie voeren/rechtvaardigheid.         Aartsengel Ariël
ADHD, ADD, hulp bij.                         Aartsengel Metatron
Angstige gevoelens.                              Aartsengel Chamuël

Balans bewaren                                     Aartsengel Michaël
Bescherming                                          Aartsengel Michaël
Bemoedigen                                           Alle Aartsengelen, (Bescherm)Engelen
Besluiten                                                Aartsengel Michaël
Blokkade begrijpen                              Aartsengel Raziël
Boodschap verkondigen                      Aartsengel Gabriël

Communicatie                                       Aartsengel Gabriël
Communiceren met God                    Aartsengel Sandalfon
Creatief inzicht                                     Aartsengel Uriël

De balans bewaren                               Aartsengel Michaël
Depressie                                               Aartsengel Sandalfon
Depressie door verdriet                      Aartsengel Azraël
Depressie verlichten/verwijderen    Aartsengel Zadkiël
Doelen, zieledoelen                             Aartsengel Nathaniël
Drukke kinderen, mensen                  Aartsengel Metatron
Energetische balans herstellen         Aartsengel Jofiël
Energie op peil brengen                     Aartsengel Raguël
Energetisch verbinden met God       Aartsengel Sandalfon
Entiteiten verwijderen                        Aartsengel Michaël
Ervaringen, evalueren, leren             Aartsengel Jeremiël

Flow                                                       Aartsengel Michaël, Aartsengel Nathaniël

Gedachten, mooie                               Aartsengel Jofiël
Geestelijk herstel, hulp bij                Aartsengel Zadkiël
Goede doelen                                       Aartsengel Ariël
Goede levensloop?                             Aartsengel Jeremiël
Genezende kracht opnemen            Aartsengel Sandalfon
Geloof in God                                      Aartsengel Sandalfon
Gelukkig zijn                                       Aartsengel Jofiël
Gelukkig zijn                                       Aartsengel Haniël

Gevoelens opruimen                         Aartsengel Chamuël
Gevoelens ordenen                            Aartsengel Chamuël
Gevoelens, werken met                    Aartsengel Haniël
Goddelijke kracht                              Aartsengel Sandalfon
Groepen, werken met/in                  Aartsengel Raguël
Helende kracht opnemen                Aartsengel Sandalfon
Hoop                                                    Alle Aartsengelen, (Bescherm)Engelen
Hulp bij negatieve gedachten         Aartsengel Uriël
Hulp bij probleem oplossen            Aartsengel Uriël
Hulp na natuurramp                        Aartsengel Uriël
Ideeën bij levensdoelen                   Aartsengel Uriël
Ideeën bij zieledoelen                      Aartsengel Uriël
Innerlijke rust                                    Aartsengel Metatron
Innerlijke vrede bereiken                Aartsengel Chamuël
Intellectuele informatie                   Aartsengel Uriël
Intelligentie verbeteren                   Aartsengel Uriël
Inventieve ideeën                             Aartsengel Uriël
Inzichten en informatie                   Aartsengel Raziël
Inzicht verdiepen                              Aartsengel Raziël

Koorden beheren                             Aartsengel Michaël
Koorden snijden                               Aartsengel Michaël
Kunst                                                  Aartsengel Jofiël
Kunst, boodschap                             Aartsengel Gabriël
Levensenergie opnemen                 Aartsengel Sandalfon
Levensdoel vasthouden                   Aartsengel Chamuël
Levensdoelen, zieledoelen              Aartsengel Nathaniël
Levensloop begeleiding                   Aartsengel Michaël
Levensloop, de juiste                        Aartsengel Jeremiël
Liefde tussen mensen                      Aartsengel Raguël
Liefdesrelaties                                   Aartsengel Chamuël
Liefdes leven stabiliseren                Aartsengel Sandalfon
Loslaten negatieve ervaringen       Aartsengel Zadkiël

Manifesteren, tot stand brengen       Aartsengel Jofiël
Manifesteren                                         Aartsengel Raziël
Mediation tussen mensen                  Aartsengel Raguël
Moed                                                      Aartsengel Michaël
Moeilijke onderwerpen, hulp bij      Aartsengel Raziël
Motivatie                                               Aartsengel Michaël

Natuur, bescherming in de, droogte, wateroverlast,
brandende zon, overleven in de natuur        Aartsengel Uriël
Natuurgeweld, bescherming tegen                Aartsengel Uriël
Natuurlijke hulpstoffen, ideeën                      Aartsengel Uriël
Natuur problemen oplossen in de                  Aartsengel Uriël
Negatieve energie loslaten                               Aartsengel Zadkiël
Negatieve gedachten, hulp bij                         Aartsengel Uriël
Negatieve gebeurtenissen loslaten                 Aartsengel Zadkiël
Negatieve gedachten patronen                       Aartsengel Zadkiël
Neg. gedachten vormen verwijderen             Aartsengel Michaël
Negatieve sfeer, hulp tegen                             Aartsengel Haniël

Op de goede weg?                                            Aartsengel Jeremiël
Oplossing problemen                                      Aartsengel Uriël
Oplossen nare gevoelens in jezelf                 Aartsengel Chamuël
Opnemen helende stroom                              Aartsengel Sandalfon
Opruimen nare gevoelens omgeving           Aartsengel Michaël, Aartsengel Sandalfon
Overnemen nare sfeer, hulp hiertegen        Aartsengel Chamuël
Partner, probleem                                            Aartsengel Raguël
Praktische oplossing                                        Aartsengel Uriël
Probleem oplossen, hulp bij                          Aartsengel Uriël
Recht door zee gaan                                        Aartsengel Michaël, Chamuël
Regelmaat, rust                                                Aartsengel Jomyël
Reizen                                                                 Aartsengel Rafaël
Relatie, probleem                                             Aartsengel Raguël
Revitaliseren                                                     Aartsengel Sandalfon
Rouw proces                                                     Aartsengel Azraël

Samenleving bevorderen                              Aartsengel Gabriël
Samenwerking tussen mensen                    Aartsengel Raguël
Samenwerking optuigen/initiëren             Aartsengel Michaël
Schoonheid                                                     Aartsengel Jofiël
Schrijven, boodschap                                   Aartsengel Gabriël
Sfeer verbeteren thuis/werk/school          Aartsengel Jofiël
Spirituele groei, hulp bij                              Aartsengel Raziël
Stagnatie, blokkade                                      Aartsengel Raziël
Stem laten horen                                           Aartsengel Ariël
Stemmingen                                                  Aartsengel Haniël
Sterf gevallen                                                Aartsengel Azraël
Tegenwerking overwinnen                         Aartsengel Jomyël
Toekomst, werken aan de                           Aartsengel Michaël
Tobben helpt niet                                         Aartsengel Jofiël
Trauma’s loslaten, hulp bij                        Aartsengel Zadkiël
Trauma omzetten in daden                       Aartsengel Jomyël
Twijfel herkennen, bij jezelf                     Aartsengel Michaël
Twijfel oplossen                                          Aartsengel Chamuël

Verbinden met God                          Aartsengel Sandalfon
Verdriet                                               Aartsengel Azraël
Vergeving, hulp bij                            Aartsengel Zadkiël
Vermoeidheid, koorden                   Aartsengel Michaël
Vermoeidheid, nieuwe energie       Aartsengel Raguël
Verslaving                                           Aartsengel Sandalfon
Vrede hebben met…                          Aartsengel Azraël
Vredes activisme                                Aartsengel Chamuël

Weggelopen dieren                           Aartsengel Rafaël
Wereld vrede                                      Aartsengel Chamuël
Woning verbeteren                           Aartsengel Jofiël
wrok loslaten                                      Aartsengel Zadkiël

Zelf onderzoek                                  Aartsengel Michaël, Jofiël
Ziekte                                                 Aartsengel Sandalfon, Rafaël
Ziek mens/dier                                Aartsengel Rafaël
Zieledoelen, hulp bij                       Aartsengel Nathaniël
Zieledoelen opstarten                     Aartsengel Nathaniël
Zielsverwanten vinden                   Aartsengel Chamuël
Zwangerschap, verloop                  Aartsengel Gabriël
Zwanger worden                             Aartsengel Gabriël