Aartsengel Metatron

Aartsengel Metatron houdt erg veel van kinderen.

 aartsengel tuin fotos 025

Aartsengel Metatron kan kinderen helpen als dat gevraagd wordt.

Metatron kan helpen bij problemen als ADHD en ADD.
Hij kan ouders begeleiden/inspireren de juiste therapie te vinden.

De naam Metatron is afgeleid van Metatronische energie of Engelenenergie.
Aartsengel Metatron heeft vroeger als mens geleefd.

Net als bij Aartsengel Sandalfon eindigt zijn naam niet op ..ël.
Bij Engelen die altijd al Engel geweest zijn eindigt de naam op ..ël
Metatron heeft net als Sandalfon vroeger geleefd als mens.
Metatron  was destijds de profeet Henoch.
Henoch heeft promotie gemaakt tot Aartsengel.
De profeet Henoch werd Aartsengel Metatron.
De profeet Henoch had veel kennis over Hemelse geheimen.

Henoch ontving van Aartsengel Raziël een boek vol met Hemelse geheimen;

“Het boek des levens.” Dit boek is geschreven door Aartsengel Raziël.
Hij gaf het boek op aarde onder andere aan Henoch, Adam en koning Salomo.

Het leven van de profeet Henoch op aarde was bijzonder. (Genesis)
Henoch leefde op aarde in nauwe verbondenheid met God.
Henoch behield zijn gehele leven zijn door God gegeven zuiverheid.
Tijdens zijn leven heeft Henoch hier zelf niet bij stil gestaan.
Hij heeft gewoon gedaan wat hem juist leek.
Omdat Henoch op aarde een vaardige en eerlijke schrijver was geweest,
kreeg hij in de hemel een soortgelijke taak te verrichten.
Henoch geeft leiding aan de Engelen die alles opslaan wat er op aarde gebeurt in de Akasha kronieken.
Henoch heeft de leiding over het vastleggen en ordenen van dit materiaal.
De Akasha kronieken worden ook wel “Het Levensboek” genoemd.

Metatron is een vurige energieke Engel,
die zich onvermoeibaar inzet om mensen te helpen.
Metatron’s energie is sterk en doelgericht.
Hij is zeer gemotiveerd en zal je aanmoedigen
om bepaalde zaken niet uit te stellen maar om moedig voorwaarts te gaan.
Aartsengel Metatron kan je helpen dingen te begrijpen,
zoals de motivatie van anderen en waarom allerlei situaties zich voordoen.

Omdat hij als mens geleefd heeft en nu als Engel
kan hij optreden als bemiddelaar tussen hemel en aarde.
Hij helpt het Engelenrijk het standpunt van mensen te begrijpen
en hij helpt mensen om Engelen te begrijpen.

Aartsengel Metatron zegt:

“Mijn leven als mens heeft mij het vermogen gegeven,
om de menselijke ideeën omtrent leven en dood te begrijpen.
De dood is voor een Engel die altijd onsterfelijk in ether geleefd heeft een afstandelijk en abstract begrip.
Ik ben ook mens geweest en begrijp de angst voor de dood,
die aan veel menselijke emoties ten grondslag ligt.
Nu ik geen mens meer ben en in de Hemel leef,
wil ik benadrukken dat er echt niets te vrezen valt wanneer je in de Hemel komt.

Het tijdstip van sterven wordt precies bepaald
door de agenda van je ziel.
Er bestaat niet, of slechts zeer zelden,
zoiets als een voortijdige of niet voorziene dood.
De onaangenaamheden die met de dood in verband worden gebracht komen grotendeels voort uit de fantasie van de mens.

Zelfs die mensen, die een gewelddadige dood sterven
wordt een gruwelijk lijden bespaart,
voornamelijk door Gods tussenkomst.
Hun ziel wordt uit hun lichaam gestoten,
wanneer de dood onontkoombaar is geworden,
nog voordat het lijden kan inzetten.

Ik verzeker je dat dit alles voortkomt uit het mededogen van de Grote Schepper,
onze lieve Vader, die altijd met ons is.”

Metatron, kinderen en Engelen-therapie.

Als je een kind hebt bij wie de diagnose ADD of ADHD wordt gesteld,
dan kun je als ouders een beroep doen op Aartsengel Metatron.

Metatron houdt van kinderen.
Hij begeleidt kinderen in de hemel en op aarde.
Hij helpt aardse kinderen van zichzelf te houden en geconcentreerder te zijn.
Metatron helpt kinderen ook meer spiritueel bewustzijn te ontwikkelen.

Metatron heeft aandacht voor kinderen die spiritueel begaafd zijn,
zoals bijvoorbeeld Indigo kinderen (kristal- of nieuwetijdskinderen).

Metatron helpt  kinderen ”met het etiket” ADD of ADHD.
(ADD: Attention Difficit Disorder)
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder; aandachtsstoornis en hyperactiviteit)

Hij helpt ouders, opvoeders en mensen in de zorg om natuurlijke alternatieven te vinden voor medicijnen die inwerken op de geest (zoals nu, in het jaar 2013, Ritalin gebruikt wordt).
Het is beter om de geest tot rust te brengen op natuurlijke wijze.

Door als alternatief bekend staande methoden, zoals het juist gebruiken van voeding, kristal (edelstenen)-therapie en Engelentherapie.
Engelentherapie kan kinderen heel goed helpen.
Metatron heeft inzicht in de dieper liggende spirituele oorzaken en de ziel.
Metatron kan ook op dit niveau verbeteringen tot stand brengen die zeer merkbaar zijn.

Ouders van kinderen met deze voor mensen moeilijk te begrijpen “kwalen” zouden ook iets moeten weten van Engelen en een Engelenmedium of healer moeten bezoeken voor advies en een eventuele healing. Engelentherapie is nu bezig om in populariteit toe te nemen.
Kinderen zijn kwetsbaar en van opvoeders afhankelijk…

De tegenwoordige hectische gang van zaken is voor kinderen moeilijk te volgen. Van nature willen kinderen graag leren!
Maar een kind wil leren in zijn eigen tempo en passend bij zijn talenten.
Ieder mens heeft andere vaardigheden en dat is zo bedoeld.

Het terug vinden van een natuurlijk tempo in de ontwikkeling van een kind is belangrijk, maar niet gemakkelijk in deze tijd. Het schoolsysteem gaat uit van eenheid omdat dat beter meetbaar en gemakkelijker is
In de huidige maatschappij zijn er teveel onnatuurlijke prikkels die in hoog tempo op een kind afkomen.
Als ouder is het goed je bewust te worden van al die onnatuurlijke prikkels die je kind ondergaat, want dan kun je er wat aan doen!

Zorg dat je kind ook rust krijgt en zich leert ontspannen.
Zoek met je kind de rust van de natuur op…….
Verblijf en verwonder je in de natuur die geen haast kent.
De natuur die alles in zijn eigen natuurlijke rustige tempo doet.
Natuur heeft een rustgevende invloed op drukke kinderen en natuurlijk ook op de ouders.
Ga geregeld de natuur in…bos, hei, zee, grasvelden…
Leer de rust waarderen als ouder en draag dit over op je kind.

Thuis rustgevende klassieke achtergrondmuziek zachtjes aanzetten zoals je in de afspeellijst Genezende Golf  kunt vinden helpt ook zeer goed!! (www.spotify.com of www.youtube.com)
Zo creëer je een rustige oase van zacht hemels geluid gewoon bij je thuis.
Probeer maar eens een paar weken, het werkt echt.

Bloemen en planten in huis bevorderen de rust ook. (zie ook Aartsengel Jofiël.)
Net als een opgeruimd huis met niet teveel spullen erin en rustgevende kleuren.
Stek of koop leuke plantjes met je kind en ga ze samen verzorgen.
Maak een moestuintje en je kind komt veel meer buiten.
Als ze het leren dan vinden kinderen het prachtig om de tuin te zien groeien, eruit te oogsten en lekker op te eten.

Een kind dat zich kan uiten en creatief kan zijn  
en dat thuis een liefdevolle en rustige omgeving vindt
geregeld in de natuur kan zijn
en dat gezonde biologische voeding krijgt,
dat is maar al te vaak geen druk kind meer!!

 Als je een kind verkeerde voeding geeft en het overlaadt met onnatuurlijke prikkels, dan zal het kind druk worden.
Een druk kind voelt zich onzeker in een onnatuurlijke wereld die hem overprikkelt en in verwarring brengt; de onrust bouwt zich op!

 

Aartsengel Metatron zegt:

“Ouders van kinderen met problemen als ADD en ADHD, moeten niet vergeten vooral ook de natuurlijke oplossingen te proberen, zoals:
kristaltherapie, geneeskrachtige kruiden,
gezond biologisch voedsel en buitenactiviteiten “frisse lucht”!
Het is goed voor deze kinderen om amazoniet te dragen,
want deze steen bevordert geestelijke rust en gaat vermoeidheid tegen en helpt uitbarstingen van het kind te voorkomen door emotionele spanningen op te lossen!
Voor veel mensen is deze steen geschikt!

amazoniet

Een kind zal het leuk vinden een mooie amazoniet te dragen.

amazoniet plat

Of een mooie platte stoere amazoniet om altijd bij je te hebben in je broekzak.
Leg amazoniet stenen in de slaapkamers en in de woning.

Het is belangrijk om als ouder het geduld te bewaren.
Kinderen zijn erg gevoelig en kwetsbaar.
Als het kind druk is,… zelf rustig blijven!
en in gedachten mij (Metatron) om hulp vragen.!!
Rust in jezelf en in het huis brengen door zelf regelmatig te mediteren helpt ook. Speel rustgevende muziek.

Door een verkeerde reactie van een ouder,
kan een kind schade ondervinden.
Kinderen houden heel veel van hun ouders!

De medicijnen zijn een laatste redmiddel.

Ouders kunnen mij, Aartsengel Metatron, om hulp voor hun kind vragen. Het kind zal dan rustiger worden.”

Aartsengel Metatron

 

Aartsengel Metatron helpt bij:

allerlei problemen met kinderen;
problemen voortkomend uit ADD en ADHD;
het scheppen van orde in levens van mensen met druk gedrag;
verslag leggen en organiseren;
spiritueel inzicht;
schrijven.

Hulpvraag aan Aartsengel Metatron,

Aartsengel Metatron,

ik vraag je om je liefdevolle hulp voor (naam kind)
Help dit kind om meer rust en kalmte te ervaren.

Leidt alle betrokken volwassenen naar datgene wat het beste voor het kind is.

Help ons alsjeblieft sterk en kalm te blijven.
Help ons in contact met hulpverlening, doktoren, leraren….

Help ons de goede keuzes te maken en de juiste voeding te kiezen.

Help alsjeblieft alle volwassenen
om de juiste beslissingen voor dit kind te nemen
en om in harmonie met elkaar te kunnen overleggen.

Metatron help dit kind alsjeblieft,

Dank je wel Metatron

10 gedachten over “Aartsengel Metatron”

  • Hoi Betsy,
   Nuttige zeer te begrijpen vraag! Met autisme leven is niet makkelijk tot heel moeilijk, juist om in de maatschappij en sociaal echt contact te hebben, in onderlinge interacties onderling begrepen worden, waarvan je hoopt dat het ook nog goed gaat, een energievretende en in periodes een eenzame strijd. Het kan voor de omgeving ook voor veel onbegrip zorgen, terwijl de intentie van mensen met autisme dan juist heel goed bedoeld is, maar niet begrepen wordt. Maar je kunt er mee leren leven.
   Je kunt allerlei engelen inzetten voor welk gevoelsdoel je wilt werken met het leren omgaan met autisme, en met het in liefde omringen van wie je bent, of voor iemand die jij kent met autisme. Maar ook om mensen op je pad te zetten die jou in liefde accepteren en aan wie jij ook jou licht kunt bieden, juist dat is bij autisme zo belangrijk, dat je voelt dat je iets voor een ander ook wilt kunnen betekenen.
   -Aartsangel: Michael, kun je altijd aanroepen, om je te begeleiden door je levenspad
   -Aartsengel Chamuël helpt bij het: (zeer belangrijk bij autisme)
   vinden, opbouwen en versterken van (liefdes)relaties;
   vinden van zielsverwanten;
   het bereiken van innerlijke vrede;
   het vinden van de goede weg, werk, levensdoel…;
   vinden van rust;
   verlichten van angstproblemen;
   het bereiken van wereldvrede;
   alles wat een vriend voor je kan doen.
   -Aartsengel Jeremiël: Wat betreft autisme, als het nodig is, alleen het verwerken van nare sociale ervaringen.
   -Aartsengel Jofiël: Mocht het nodig zijn, de sfeer op een locatie liefdevoller en lichter te maken
   -Aartsengel Rafaël: Helpt je vooral innerlijk met rust te nenezen, maar kan ook op geestelijk en lichamelijk vlak zeer heilzaam werken. Niet zozeer op relaties met anderen gericht, maar op genezen van jezelf en je leven, sociaal kan het wel beter daardoor uitpakken. Rapael kan bij heel vele helpen, (klik link Raphael)
   -Aartsengel Raguël: Bij autisme wisselend van toepassing, sommige heel veel, bij sommigen zeer weinig van toepassing vergeleken met de bevolking: Maar helpt om conflicten op te lossen, sterkt voor jezelf te kunnen opkomen, als je hard en onterecht pijnlijk behandeld wordt. Je krijgt daartegen dan kracht.
   -Aartsengel Sandalfon: Kun je ook aanroepen tot lichamelijke of geestelijke genezing, al zou ik deze minder snel bij autisme sec aanroepen. Autisme is dan wel een erg moeilijk sociaal-emotioneel probleem, maar deze engel is iets algemeen, en vooral om leren van fouten enz.
   -Aartsengel Zadkiël: Helpt bij negatieve gevoels-en denkpatronen die vanaf de kindertijd zijn ontstaan. Ook dit hoeft bij autisme niet per se het geval te zijn, maar het kan wel. Bijv. als je bent gepest of je ouders je totaal niet begrepen of als je zelfs bent mishandeld of verwaarloosd je verzorgers/familie/anderen (kan ook allebei geestelijk/emotionele mishandeling/verwaarlozing zijn).

   Dit zijn de aartsengelen die ik je kan aanbevelen, maar je moet zelf maar eens uit de linken aanvoelen uit de teksten, welke van deze aartsengelen in het diepste van je ziel, het beste bij je past, dus dat haal je uit de teksten die er in de link bijstaan.

   Heel veel liefde en licht gewenst en gestuurd, voor jou of voor wie het ook bedoeld is!

   Beantwoorden
  • Hoi Betsy, hier Anoniem nog even,
   Uiteraard zou ik zelf liezen uit de Aartsengelen die ik je in mijn vorige tekst naar je hebt geschreven. maar ik denk dat Aartsengel Chamuël je vooral boven je autisme problematiek uit kan trekken, zodat je niet alleen bezig bent met wat ook nodig is: Weg laten halen van negatieve dingen uit jezelf door Aartsengelen. Maar door Chamuel aan te roepen en bestaande relaties tot zielerelaties en liefdevolle relaties om te vormen, ook door nieuwe contacten, zorgt deze Chamuel ook voor nieuwe positiviteit, dus voor transformatie en nieuwe positieve energieen voor je hersenen en vooral voor je bezieling!!
   Maar ieder mens is anders dus misschien voel jij dat anders, maar misschien kun je je hier wel in vinden?

   Groetjes Anoniem!

   Beantwoorden
 1. Ik probeer tevergeefs contact te leggen, helaas lukt het mij nog niet.
  Ook probeer ik boodschappen te ontvangen zonder succes.
  Er zijn wel mensen die mij boodschappen overbrengen maar ik wil dit zelf kunnen.

  Beantwoorden
 2. Ik heb contact met deze aartsengel gehad en moet zeggen het is een zeer aardige, sympathieke engel. Ik heb hem ontmoet toen ik zelf healings begon te geven. Zo ben ik met hem bekend geraakt. Als ik om healing vraag voel ik altijd een soort van kristal om mijn chakra’s langsgaan om te zuiveren. Weet direct dat hij het is. Er was een warmte en bescheidenheid van deze engel. Hij kwam niet snel vooruit over zijn naam, maar andere engelen vertelden me wie hij was. Als je een healer bent en je bent actief dan ontmoet je ze wel hoor. Want je verhoogd je frequentie zodanig dat je hen kunt waarnemen :-). Ben blij met deze aartsengel

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.