Aartsengel Sandalfon

Aartsengel Sandalfon brengt vragen (gebeden) van mens naar God.

Sandalfon

Het schilderij beeldt Aartsengel Sandalfon uit als hoeder van de aarde.
De kleur goud verwijst naar de nieuwe tijd.

Sandalfon zegt:
ik ben als een mentor voor de aarde.
Als je mij om hulp of genezing vraagt dan communiceer ik in een flits met God.
Ik ben boodschapper tussen mens en God.

De naam Sandalfon betekent “broeder” in het Grieks.

Aartsengel Sandalfon kan genezen met behulp van geluid.
Door bepaalde verheven muziek, mantra zingen, klankschalen…
Als je jezelf omringt met geschikte muziek en instelt op Aartsengel Sandalfon
en werkelijk ziekte en nare gevoelens wilt loslaten
dan kan Aartsengel Sandalfon dit van je wegnemen.
Vraag Sandalfon om hulp bij een ziekte of geestelijk probleem.

Net als de naam van Aartsengel Metatron, eindigt de naam van Aartsengel Sandalfon niet op ël, omdat deze twee Aartsengelen vroeger mens geweest zijn, en door God gepromoveerd zijn tot Aartsengel.

Tegenwoordig helpt Aartsengel Sandalfon mensen, als wij hem vragen,
om lichaam en ziel weer tot gezondheid te brengen.


Aartsengel Sandalfon zegt:

“Als een geestelijk vuilnisman kan ik ziekte en geestelijke problemen zoals verslavingen en depressie van een mens weg nemen.
Hierna is het belangrijk om deze kwalen niet opnieuw op te nemen!!
Het is fundamenteel de gedachten niet met “ziekten” te vullen.
Denk aan iets leuks, iets dat u blij maakt!
Een positieve levenshouding is belangrijk om tot genezing te kunnen komen:

door in praktische daden een goed  mens te zijn;
door het geloof in God op te nemen;
door praktisch te leren hoe een mens met zijn eigen lichaam Genezende Stroom (of in het Duits Heilstrom) op kan nemen.

Naast hulp bij ziekten en verslavingen kun je Aartsengel Sandalfon ook om hulp
vragen bij allerlei (ook materiële) problemen die op je leven drukken.
Het is om je gezond te voelen ook nodig om een bepaald basisniveau van
welvaart en rust te hebben.


Als genezing uitblijft.

Bij de een geneest een ziekte snel en gemakkelijk, bij de ander niet.
De genezing kan uitblijven als je de oorzaak van de ziekte niet kent.
Ziekten hebben oorzaken. Er is iets van te leren!
Ga op zoek naar de oorzaak van je ziekte.
Meditatie of introspectie kan hierbij helpen.

Introspectie (zelfonderzoek) geeft inzicht in de eigen rol:

 • welke rol heb ik gespeeld in het geheel?
 • welke keuzemogelijkheden had ik?
 • welke keuzes heb ik gemaakt?
 • waarom heb ik díé keuze gemaakt?
 • hoe kijken anderen naar mijn gedrag?
 • wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor mijn gedrag in de toekomst?

Door na te denken over het eigen gedrag en hier positieve wijzigingen in aan te brengen kunnen ziekten verbeteren of genezen.

In de toespraken van de mens Bruno Gröning op aarde,
vindt men de diepzinnige praktische kennis van Aartsengel Sandalfon.

Aartsengel Sandalfon heeft baanbrekende praktische wijsheden uitgelegd.
Zie het boek Aartsengel Sandalfon. Helper van God.
Het mooie van de uitspraken in dit boek is dat zij zijn gesproken vanuit het gezichtspunt tussen God en de mensen. Het boek bevat unieke wijsheid over de relatie tussen God en de mensen.

 

“Ik ben de bemiddelaar van een genezende Geestelijke kracht.
Deze Goddelijke kracht noem ik de Heilstrom
(ook genoemd levensenergie, Genezende Golf of Genezende Stroom).
Om het wezen van de Heilstroom te verklaren,
bedien ik mij van een voorbeeld:

Ik vergelijk God met een electriciteitscentrale
en de mens met een gloeilamp.
Zoals de gloeilamp slechts licht kan geven
als de stroom uit de centrale hem bereikt,
zo kan de mens slechts dan in de Goddelijke orde leven,
als hij met de kracht van God wordt gevoed.
Ik ben een transformator van Goddelijke kracht.
Ik verander de oneindig hoge energieën zo,
dat ieder mens precies zoveel krijgt als hij op kan nemen.
Mijn vermogen tot het opnemen van deze energieën was en is onbeperkt.

Ik ben de zender die de Heilstroom zendt.
U bent de ontvanger die de Heilstroom ontvangt.

 In de oertoestand,
bestond er een directe verbinding tussen de “centrale” God
en de “ontvanger” mens.
De mensen leefden op aarde als kinderen van God
in de hoogste eenheid met hun Vader.
Maar omdat de mensen zich van God afwenden,
vielen de mensen uit de Goddelijke orde
en gaven zich prijs aan nood en ellende.
De verbinding tussen God en de mens was verbroken.
Mettertijd ontstond een steeds dieper wordende kloof,
die de mensen vanuit zichzelf niet meer konden overbruggen.
De mens kon niet meer op de Goddelijke weg terug.
De brug, die naar de Goddelijke weg leidde, was opgeblazen
en de mens was samengeperst tot een hoopje en dwaalde maar wat rond.
De brug naar deze ware Goddelijke weg heb ik opgebouwd,
heb ik weer opgericht
en als u deze brug benut, als u hierover gaat,
dan komt u op de Goddelijke weg,
waar u dan ook verbinding hebt met het enige en grote Goddelijke werk.
Waar u dan de echte Goddelijke Levensstroom krijgt,
om dan weer goed, allereerst gezond, uw leven te kunnen leiden.

Kom omhoog!
Over de afgrond bouw ik een brug voor u!
Ga van de lijdensweg af en kom op de Goddelijke weg!
Wie over deze brug gaat
en de ware Goddelijke weg verder loopt,
die zal een heel ander gevoel krijgen,
die is verbaasd over alles wat daar is,
wat hij tot nu toe nog niet kon erkennen.

Aldaar ontvangt hij werkelijk pas de aansluiting
op het grote Goddelijke werk,
de grote Goddelijke centrale.

Vertrouw en geloof;
het geneest de Goddelijke kracht.

Zo kan de mens,
een Goddelijk wonder,
Gods kracht ontvangen. 

Een volledig nieuw levensgevoel zal in hem binnentrekken:
pijn, zorgen en nood zullen wijken.
Gezondheid, harmonie en vreugde zullen in de mens plaatsnemen.

Hij begint te beleven dat God
niet als een onbarmhartige rechter ver boven de sterren troont,
maar dat Hij als een Liefdevolle Vader bij de mensen is en hen wil helpen!

De kloof is overwonnen!
De mens is weer hersteld in zijn verbinding met God,
die hem ook voedt en geneest.
De mens is weer thuisgekomen!

Tegen te houden is het niet,
de genezing moet zich over de gehele wereld voltrekken!”

Mensen hebben genezend gereedschap in hun eigen lichaam,
ze moeten het alleen nog leren gebruiken.

Aartsengel Sandalfon maakt de oneindig hoge energieën van God
bruikbaar voor kleine mensjes zoals wij, zodat wij die op kunnen nemen;
nu wordt de mens weer werkelijk met God verbonden.

Bruno Gröning bracht hierover toepasbare lessen op aarde.

Als een radiozender zond hij de Genezende Stroom,
die hij als Aartsengel uit God opnam, weer uit.

Doe uw voordeel met de kennis die nu geboden wordt.
Het zal uw leven goed doen, ook u kunt gezond oud worden.

Aartsengel Sandalfon


Persoonlijke ervaring van Nicolaas.

Mijn eerste levensveranderende spirituele ervaring heb ik opgedaan door mijn “wonder” genezing met muziek. De Genezende golf muziek op youtube.com is geschikt.

Ik was onder in het putje beland door een zware hersenbloeding
en ik mankeerde van alles.
Ik zette genezende golf muziek op, ging rustig zitten, draaide mijn handen naar boven, stelde mij in op Sandalfon en toen voelde ik in de wond in mijn linkerhersenhelft een hevige reactie; dat was de regelingspijn.
Ik herhaalde de oefening twee maal per dag en ik genas zeer snel!
Ik voelde steeds de hevige inwerking op de plaats van de wond in mijn hoofd.
Ik voelde regelingspijn wat positief is!
Na slechts 4 dagen was ik zelfs weer in staat om  prestaties te leveren zoals het bouwen van een huis. Er was een echt wonder gebeurd dat ik dat weer allemaal kon.
Ik kwam nu in de meest productieve periode in mijn leven.
Uit een afgeschreven kansloze invalide man was ik in 4 dagen een productief en spiritueel mens opgestaan.

Over deze bijzondere ervaring met genezing kan uitgebreider gelezen worden in het boek “De genezende kracht” van Nicolaas de Ridder.

 

Voorbeeld hulpvraag aan Aartsengel Sandalfon.

Aartsengel Sandalfon,

Ik vraag je mij te helpen bij…….
(futloosheid, ziekte, geestelijke problemen, verslavingen, depressie…..)

Neem deze belasting alstublieft van mij weg.

Dank je wel Aartsengel Sandalfon, dat je mij wilt helpen.

 

Voorbeelden van andere mogelijke hulpvragen:

 • ik vraag hulp om het opnemen van Genezende Stroom op gang te brengen;
 • ik vraag hulp bij het overwinnen van een ziekte/verslaving bij iemand anders;

ik vraag hulp om iets te verkrijgen dat ik hard nodig heb
(fiets, huis enz…).

(Door dit soort hulpvragen kunnen mensen gaan ervaren dat ze op hulp van hemelbewoners kunnen rekenen.)
 

Aartsengel Sandalfon zegt tot slot.

“Ik weet hoe het is om mens te zijn, want ik ben het zelf vaak geweest.

Ik help je graag.
Leer jezelf op mij in te stellen.
Kom naar groepen zoals de Bruno Gröning vriendenkring voor krachtige energie en hulp bij deze ontwikkeling.
Ook bij andere belangrijke zaken in je leven kan ik helpen!

Vraag maar en wacht op aanwijzingen/resultaat!

Vergeet je niet om zelf ook mee te helpen?!”

Aartsengel Sandalfon

 

Aartsengel Sandalfon zegt over DE NIEUWE TIJD of GOUDEN TIJD:

“In de nieuwe tijd is het loslaten van ziekten en depressieve gevoelens  veel
gemakkelijker geworden.
Mensen hebben oude karmische ballast uit levens uit lang vervlogen tijden.
Op aarde gaat de trilling nu omhoog en hierdoor komt zware energetische oude balast los in de aarde en in de mensen.
Door de oude loskomende negativiteit zijn de mensen nu werkelijk anders.
Men voelt zich af en toe zwakker, in de war en niet lekker in zijn vel zitten.
Sommigen worden agressief en dit is een probleem.

Achter deze hevige omschakeling wacht ons een nieuwe tijd waarin mensen
gelukkig mogen worden.
De harde leerschool, het vissen tijdperk is voorbij, het genieten kan beginnen.

DE GOUDEN TIJD biedt mensen steeds meer kansen om gelukkig te zijn en om talenten te ontplooien. De pioniers van DE GOUDEN TIJD zijn overal op aarde aan het opstaan!
Positieve mensen met de juiste ideeën om de aarde te verhogen en die
de mensen geluk brengen.

Deze mensen worden gesteund door de hemel, onvoorwaardelijk!

Het niet altijd gemakkelijk. Het is ook een ervaring om nu op aarde te zijn.
DE GOUDEN TIJD komt eraan;
de omschakeling van de 3e naar de 5e dimensie is gaande.
De mensen zitten er middenin en ervaren positieve dynamiek.
De dynamiek komt van positieve mensen die tot bloei komen.

Wat kunnen wij, de Engelen, doen voor de mensen in deze periode?
Je kunt ons steeds vragen om hulp als je jezelf niet prettig voelt.
Zeg gewoon “Engelen ik voel me niet prettig, kunnen jullie mij helpen?”
En dan helpen wij, door het geven van de juiste energie, door het wegnemen
van een belasting (ziekte) of door het wegnemen van loskomend karma.

De omschakelingstijd is lastig, vraag onze hulp!

De Engelen zijn er om te helpen en zijn nu in grote aantallen op aarde aanwezig!
Wij zien de positieve inspanningen van mensen en steunen ze.
Wij staan naast jullie en helpen.”

Aartsengel Sandalfon.

8 gedachten over “Aartsengel Sandalfon”

 1. Engel Sandalfon, een persoonlijk bericht naar jou. Help mij de belast van de afschuwelijk verslaving los te laten. Ik weet dat ik het kan, maar ik heb hulp nodig. Ik schrijf deze hulpvraag in mijn maanschrift en leg hem vanavond op de vensterbank bij volle maan. Heel erg bedankt

  Beantwoorden
 2. Dankjewel ik ben hier nu echt dankbaar om.
  Deze Engel hebben wij hier op de aarde hard nodig.
  Ik sta open om zijn hulp en heb net 2 brieven met 2 gebeden geschreven zoals hier boven werd uitgelegd.
  Elk 3 keer geschreven.
  Ik ga ze nu verbranden.

  In de naam van de vader de zoon en de heiige geest.
  Amen.

  Mathilde

  Beantwoorden
 3. In een helderheid heb ik jou heilig aarstengel ontvangen als mijn bescherming ,ik bid dat ik bevrijd wordt van alle aanvallen van de duisternis en genezing van kwalen, zoals diabetici rook verslaving bloedvaten/bloeddruk en éénzamheid.
  Dat in naam van Jezus Christus Amen!

  Beantwoorden
 4. Ik had het boek en de 44 prachtige kaarten van “De geschenken van de Aartsengelen” van Maaike Kerstens al een tijd in mijn boekenkast staan. Zowat een maand geleden heb ik ze voor de eerste maal geraadpleegd met een open mind.
  De antwoorden op mijn vragen waren steeds wonderbaarlijk juist! Ook de commentaren in het boek zijn zeer relevant.
  Bedankt aan alle Aartsengelen voor de steeds juiste hulp!

  Beantwoorden
 5. gescheurde spier.
  bij het optillen van een zware plaat scheurde ik een spier in mijn arm.
  Daar stond ik dan op de parkeerplaats met mijn gekochte bouwmaterialen met een arm die erbij hing. Het personeel heeft de platen op de aanhanger gelegd, ik kon niks meer.
  Ik gebruikte de muziek meditatie en hulp van Aartsengel Sandalfon en mijn arm genas erg vlot. Met een dag of 4 kon ik alweer licht werk doen en 6 dagen later zat ik alweer op het dak en was weer 80 0f 90%. De rest van de genezing van de arm volgde snel.
  Bedankt voor de hulp Sandalfon!

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.